Viktigheten av Operasjonell Disiplin og formalitet å bedre sikkerheten i High-Pålitelighet Organizations

Da jeg var i den amerikanske marinens Nuclear Power Program, overså jeg mange høy pålitelighet organisasjoner. Høy pålitelighet organisasjoner (HRO) er organisasjoner som rutinemessig opererer og gjennomføre i høy risiko, farlige miljøer, men har svært få sikkerhets hendelser eller uhell. I min erfaring, det var en organisasjon som skilte seg ut som "gullstandard" - atomdrevne hangarskip.

Onboard en kjernefysisk carrier, operasjonell disiplin og formalitet, i tandem med konstruksjonen av Flawless Execution (SM) modell, satt en standard for bedre kommunikasjon, sikkerhet og produktivitet. Som 20-sjef for verdens første atomdrevne hangarskipet USS Enterprise (CVN-65), fikk jeg anledning til å lede et mannskap og jobbe med et team på over 5500 mennesker som epitomized operativ disiplin og utnyttet formalitet i alle prosesser for å sikre det høyeste nivået av sikkerhet samtidig oppnå god drift i alle fasetter av virksomheten.

Definere Operasjonell Disiplin og formalitet

På grunn av min bakgrunn i høyrisikooperasjoner, tror jeg høy pålitelighet organisasjoner som organisasjoner i jernbane industrien, olje- og gassindustrien , energibransjen, industrien, og gruveindustrien, vil ha stor nytte av å lage operativ disiplin og formaliteter kulturelle normer.

På Afterburner, vi definerer operasjonell disiplin som en tenkemåte og engasjement for streng overholdelse av standarder, prosesser og regler som regulerer virksomheten i grupper eller enkeltpersoner. Operativ disiplin omfatter flere operatører, grupper, avdelinger eller en hel organisasjon. Operativ disiplin illustrerer profesjonalitet og omfatter det jeg kaller formalitet.

Mens operativ disiplin er et tankesett eller engasjement, definerer ordboken formalitet som at streng overholdelse av etablerte regler og prosedyrer; stivhet. Formalitet er praktisk del av den operative disiplin tankesett og er mekanismen som etablerer og vedlikeholder skjemaer, regler, prosesser eller skikker. Formalitet er motoren som driver operativ disiplin fra et tankesett til handling. Det er gjennom formalitet i prosessen, og streng overholdelse av disse prosessene, som operasjonelt disiplinerte organisasjoner er i stand til å trygt og vellykket gjennomføre operasjoner i høy risiko arena.

Sammen operativ disiplin og formalitet bestemme hvordan enkeltpersoner og team handle , kommunisere, løse problemer, utføre vedlikehold, tilbake lagkamerater opp og fremme eierskap. Jeg tror at veldig ofte, er forskjellen mellom vellykkede høyrisikooperasjoner og usikker drift i hvordan operasjonelt disiplinert og formell et lag er på følgende etablerte prosesser, opprettholde etablerte standarder, og hvor godt de virkelig omfavne en no-nonsense tilnærming til gjennomføring. Disiplinert, formell, no-nonsense etterlevelse av etablerte standarder og prosesser, før, under og etter operasjoner er det som gjør driftsorganisasjoner stor.

Flawless Execution - et rammeverk for å bygge en kultur for Operational Disiplin og formalitet

Afterburner er feilfri kjøring metodikk for Plan - Kort – Execute - Gjennomgang er en operativ rammeverk som kan gi formalitet som driver operativ disiplin nødvendig å lukke gjennomføringshull og forebygge feil og kriser. Lag som er godt opplært i Flawless Execution modellen har de prosessene som bedre utruste og gjør dem i stand til å jobbe sammen for å utvikle samarbeidsplaner, opprettholde ansvarlighet, sømløst gjennomføre prosesser, og deretter debrief arrangementer for å samle erfaringer for neste planleggingssyklusen. Resultatet er en kontinuerlig forbedring av sikkerhet og ytelse i selv de mest fiendtlige driftsmiljøer

The Plan -. Brief - Execute - Gjennomgang syklus er skalerbar og fleksibel nok til at det gjør det mulig for streng overholdelse av enhver organisasjons allerede etablerte prosesser og prosedyrer . Uten et slikt strukturert, formell prosess, lagene er ofte ikke i stand til å skape klare, målbare og oppnåelige oppdrag og planer. Mission truser kan være inkonsekvent, har en tendens til gjennomføring skal skjemmet av kommunikasjonssvikt og oppgave metning, og treneren gjennom enten ikke skje eller bli ineffektiv og ineffektive. Lag som strengt holder seg til prosesser som Flawless Execution Cycle bli operativt disiplinert og formell i aksjon. De planlegger også bedre, raskt identifisere bakenforliggende årsaker til feil, og derfor er i stand til å eliminere gjennomføringshull.

Viktigheten av formalitet å forbedre kommunikasjonen

En prosess hver Organisasjonen bør forstå er hvordan man skal kommunisere. Enten du utfører vedlikehold eller levere instruksjoner under en stressende prosess, kan formalisert kommunikasjon betydelig styrke og forbedre sikkerhet, utførelse og produktivitet. Organisasjoner engasjert i høyrisikooperasjoner bør vurdere å bruke presise, enkle kommunikasjon og ordgyteri for varsler, retninger og spørsmål. I jagerpilot verden, på broer av skip, og i bæreatomfremdriftsanlegg, bruker vi en metode for å kommunisere kalt "comm brevity" - en enkel, effektiv og standardisert bruk av begreper for å gi retning under kjøring.

"Comm brevity" er en verbal form av formalitet i kommunikasjonen. Det unngår fallgruvene eller forvirring med å bruke for mange ord eller bruk av lingo eller slang under utføring. Mange ganger oppstå feil fordi personell kanskje ikke vet eller ikke kan forstå hva som ble sagt eller ment av en stipendiat medarbeider eller leder, og dermed forårsaker forvirring eller feil handling. Slike kommunikasjonsfeil kan føre til farlige situasjoner, som retninger eller forespørsler er potensielt bare delvis hørt, delvis gjennomført, eller gå ubemerket helt.

Standardisert kommunikasjon sikrer et team er presise i kommunikasjon og følger en streng, formell prosess fra begynnelse til slutt. Andre typer standardiserte kommunikasjonsprosesser kan omfatte ekko den opprinnelige forespørselen eller bekrefter forespørselen med en formell reaksjon. Søkeord som har en enestående betydning kan også bidra til direkte aksjon og formalisere kommunikasjon. Slike enkle søkeord eller setninger kan være retnings eller rådgivende i naturen.

Ved å bruke standardiserte formell kommunikasjon, team og ledere er bedre i stand til å vurdere når operasjonene blir utført korrekt. Lagene kan også bedre forstå og vurdere når problemene er oppstått, selv om miljøet er distraherende eller hvis oppgave metnings setter inn.

Hvordan utnytte formalitet

Operasjonell disiplin er viktig å følge formaliserte prosesser akkurat som diktert - både som lag og enkeltpersoner. Hver høy pålitelighet organisasjon er forskjellig, og det er mange forskjellige metoder for å instilling operativ disiplin og formalitet i hver forretningsenhet. Det som er viktig er at organisatoriske standarder er formalisert, opplært til og håndheves.

For å oppnå dette, kan enkelte bedrifter foretrekker å formelt skrive ut sine standarder og deretter distribuere dem i hele selskapet, mens andre foretrekker å først trene førstelinjetjenesten ledere på formaliserte standarder og deretter har front- linjelederne distribuere denne kunnskapen i hele organisasjonen, både i teori og praksis. Men uansett hvilken metode du velger, må hver enkelt å kjenne prosesser og prosedyrer, og disse prosessene og prosedyrene må være felles i hele organisasjonen. Når brudd i formalitet eller disiplin er identifisert, må de debriefed og korrigert, om ikke umiddelbart, snart etterpå. Individuell og teamet ansvarlighet er hjørnesteinene for å oppnå konsekvent-vellykkede operasjoner i tøffe, høy risiko, ugjestmilde miljøer.

formalisert Standards, Standard Operating Procedures og problemløsning

I en verden av høy risiko operasjoner, må lagene investere tid til å etablere organisatoriske standarder og standard operasjonsprosedyrer. Disse standardene regulerer atferd og handlinger av en gruppe eller individuelt og er avgjørende for å lykkes.

Et annet viktig aspekt av formalitet er problemet oppløsning. Hvordan løser du problemer i organisasjonen - formelt eller uformelt? Har du en felles prosess? Hvordan og til hvem er problemer rapportert? Er dine resolusjoner dokumentert og er du generere og distribuere erfaringene? Er korrigerende tiltak rettidig og spores? Hvor godt debrief du? Hva vil du debrief - planlagte hendelser, ikke planlagte hendelser, eller begge? Hva prosessen bruker du til debrief? På Afterburner, er vår Flawless Execution debriefing metodikk en enkel syv-trinns prosess som kalles "Stealth". Stealth Gjennomgang Model, leverer eksplisitte, handlekraftige erfaringer, og er en strukturert, men likevel enkel og skalerbar modell som kan brukes på alle nivå for å gi svar på alle spørsmålene ovenfor.

Drifts Disiplin og fremme Eierskap

En siste og viktig pilar i organisatorisk disiplin og formaliteter er fremme av individuell og organisatorisk eierskap. Lidenskapelig eierskap, på et personlig og organisatorisk nivå, er det som gjør gode organisasjoner stor. Store organisasjoner som fremmer personlig eierskap er dypt forankret i personlig ansvar og ansvar

Infusjonen eierskap kommer ned til å svare på to enkle spørsmål: ". Hva er vår standard?" og "Hvordan sikrer vi den blir oppfylt?"

Når standard er bestemt og formalisert, vi må hele tiden spørre oss selv flere viktige spørsmål for å sikre at vi ikke mangler mark. Slike spørsmål kan være: "Skal vi gi riktig tilsyns tilsyn under viktige hendelser eller videreutviklinger?" «Gjør våre veiledere og ledere gjennomføre riktige, formaliserte turer eller inspeksjoner før operasjoner?" "Eller er våre ledere over hendelser eller forhold som ikke oppfyller standarden, uansett hvor stor eller liten?"

En god indikator på eierskap i en organisasjon, gode eller dårlige, er hvor detaljert pre-drift turer i området de er eller hvor skrågruppemedlemmer eller veiledere er å se den andre veien når standarden ikke er oppfylt. Ledere og medarbeidere bare gå gjennom bevegelser, på pre-shift walk-throughs eller ledere som vender ut selv de minste "under våre standarder" forhold eller handlinger gjennom fingrene disse forholdene eller handlinger, som til slutt vil normalisere sub-standard ytelse.

At Afterburner, gir vår Flawless Execution metodikk tvinge funksjoner som hjelper embed operativ disiplin og formalitet ved å lære lederskap prosesser til lag og lagledere. Tvinger funksjoner, for eksempel skriftlige planer utviklet i løpet av planprosessen og benyttes under kjøring, å opprettholde ansvarlighet og ansvar. Gjennomføring av disse planene, sammen med standard operasjonsprosedyrer, spores og diskutert som en del av en henrettelse Rhythm, en serie av ansikt-til-ansikt-møter som sporer ytelse og utførelse gjennom direkte interaksjon med de ansvarlige og ansvarlig. Når dine ansatte er trent på standarder, og operativ disiplin og formaliteter er innebygd i sitt DNA, når "fog of war" eller stressende situasjoner satt i, vil de gå tilbake til og opprettholde standardene du har satt for dem.

Operasjonell disiplin og formaliteter er kulturelle fenomener som dikterer hvordan ansatte operere, kommunisere og gjennomføre prosesser. Flawless Execution metodikk, kombinert med operativ disiplin og streng overholdelse av formaliserte prosesser og standarder, blir den vinnende kombinasjon teamene må konsekvent overvinne selv de mest utfordrende miljøer og oppnå det høyeste nivået av sikkerhet og produktivitet i selv de tøffeste gressbaner.
.

corporate trening

 1. Artikkel Skrive, og hvorfor Din Online Business kan mislykkes Uten Them
 2. Kurset Sekretariat for Skills som en personlig Assistant
 3. Bruk originalt innhold for din website
 4. Enkle sommer salater, lettere mat for en lysere Summer
 5. Hva er kravene for Construction rekruttering?
 6. Lære nye ferdigheter i Post Time
 7. Hvordan NLP og metafysikk kan forbedre den følelsesmessige velvære av Employees
 8. Trening for Bygg Industry
 9. Bruk kvalitet og effektiv søke å sette området på top
 10. Kommunikasjonsevner - Første trinn i å kommunisere Effectively
 11. Gjennomføring Job Interviews
 12. Business Management høyskoler skape forretningsmiljø med sterke principles
 13. Definisjon: Corporate Training
 14. Hvordan bli en datastyrt regnskap Specialist
 15. *** The Power of Words
 16. People Management Training - Effektiv Tips om Managing People
 17. Sjekkliste for høytytende Teams
 18. Bokanmeldelse: Hva CEOs forvente fra Foretaks Training
 19. Talent Intelligence - Epler og Oranges
 20. Betydningen av BA-opplæring og Software Testing Training