Næringsliv og verdiskaping - tips for en vellykket Competitive Advantage

Verdiskapning sammen for Aksjonærer og interessenter blir en obligatorisk må-gjøre ting i dag, av aksjonærene vi bare ikke bety CEOs eller styret i en organisasjon, har det å gjøre også med de ansatte og kunder. Disse to stake og aksjonærer verdiskaping konsept må jobbe sammen på en helhetlig måte, aldri separat som det var sist, må det bli jobbet alle som en, hvis vi ønsker å ha en bærekraftig konkurransefortrinn i alle nivåer. Skape verdier på en Internett-bedrift er ikke unntaket, på tross av den såkalte virtual reality-feltet som det var kjent i det siste vi alle vet at dette blir mer ekte enn ekte, derfor Internett er hinsides en fiksjon business management. Anmeldelser

Tre dimensjoner definere potensialet for verdiskaping i en bedrift, første er konkurransekraften, den attraktivitet av industrien og operasjonell effektivitet. Som vi nevne ovenfor, er potensialet for verdiskaping i en bedrift definert gjennom interne og eksterne faktorer enten fra Kunden eller arbeidstakersiden som inkluderer Industri attraktivitet, Competitive Advantage /operasjonell effektivitet og konkurranseposisjon alle disse tre som peker til en eneste retningen. fortjenestepotensial og verdiskaping må vi forstå så vel som avhengig av kostnadsfordelene vil vi være i stand til å forstå markedet volum og markedsandel volum

En av de mest effektive måten vi kan øke opp vår Konkurransedyktige Styrke er ved å forstå Experience Curve, og ja vi må bruke det som tyngdeloven av noen strategisk planlegging, med hver dobling av akkumulert volum av et produkt kostnadene for verdiskaping fall med 20 til 30 prosent, dette empirisk Loven har blitt oppdaget av The Boston Consulting Group i 60ies og empirisk bevis i mange og mest varierte bransjer, høyere volum fører til fordeler i erfaring og kostnader innenfor alle elementene i en verdikjede. The Experience Curve definerer potensialet for kostnadsbesparelser innenfor en virksomhet, Scale Curve (Industry Experience Curve) definerer den relative kostnadsposisjon mellom konkurrenter av ulik størrelse på et gitt tidspunkt.

I hvert bransjeerfaring overføres gjennom via leverandører, nye ansatte, konferanser, publikasjoner, reverse engineering og kunder, Experience Curve og Scale Curve bare vise potensialet for kostnadsbesparelser, har dette potensialet skal realiseres, Hoved hindrene for at er, for mange produksjoner nettsider, post fusjonen integrering problemer, ineffektiv prosesser, regionale ulemper og svakheter i organisasjon og ledelse, suksessrike bedrifter kombinere kostnads- og differensieringsstrategier for å rydde vei ut kostpris felle.

Når det gjelder industri Attraktivitet vi anbefaler Michael Porters måte å analysere dette, ifølge hans teori vi må ta hensyn til kundene, Bytte element, leverandører og nye konkurrenter. Høye og stabile resultater kan oppnås innenfor en bransje om selskapene: Kan effektivt håndtere nye konkurrenter og produkt erstatninger, er i stand til å nøytralisere den forhandlingsstyrken av kunder og leverandører, og er i stand til å oppnå en moderat konkurranse. Vi må huske på her at livssyklusen til en bransje er en viktig faktor for sin attraktivitet. Et veldig godt eksempel på internett feltet er tilbake til 1970-teknikken vilkår som: Datamaskiner, detaljhandel programvare og automobil, 30 år senere snudde og omdannet til mikroelektronikk, kommunikasjon, internett og bioteknologi vilkår.

Når man snakker om den operative effektiviteten vi er rett og slett snakk om klare mål og konkrete tiltak, rette konsekvenser, sier: Hvem er den beste (benchmarking, beste praksis deling), hvordan skapes det verdier (hvem gjør hva inntil da , etc) på slutten bare suksess teller som det er det vi ønsker tross alt.

En vellykket forretningsstrategi må integreringen av alle fire dimensjoner: Høyre virksomhet definisjon, Competitive styrke (Competition), Industri attraktivitet (Kunden) og operasjonell effektivitet (Company). ved å gjøre det vil vi være i stand til å oppnå den optimale og ideelle fasen av enhver vellykket bedrift uansett hvilken type: seier å vinne forholdet, være klar over null-sum eller vinne løs anti verdier skapelsen slik interessene til de tre gruppene må handles off mot hverandre

&kopi; Copyright 2009 - Henry Alzamoras
.

corporate trening

 1. Trening for Bygg Industry
 2. Paul Ponna AutoBlogSamurai Review -. De beste måtene å oppdage Auto Blogging Tools
 3. Effekt av ledelse på organisasjons Culture
 4. Forretnings Acumen Trening og finans og regnskap for Non Financial Managers
 5. Hvordan Squish Kreativitet Som en Bug
 6. Konfliktløsning: ikke så enkelt som 1, 2 og 3
 7. Kjøpe e-bøker på E-bay: E-bay The One-stop E-bok Shop
 8. Service med en Smile
 9. Talent Intelligence - Epler og Oranges
 10. Rekruttering Firm aksjer ikke-så-åpenbare spørsmål som må unngås mens intervjue en jobb applic…
 11. Attack of the Killer Butterflies
 12. Unike Tjenester fra HGV Drive UK
 13. Du trenger ikke å vite Everything
 14. De kurs for rumenske offiserer og Ratings
 15. Alder 95 Med Utmerket Memory
 16. Customer Care på Disney er ikke Mickey Mouse
 17. Mobile Banking Security
 18. Corporate Communications Training
 19. Organisasjonskultur - Hva du bør vite om It
 20. Ønsker du å finne ut hvordan å vurdere dine møtestedene?